Dat dieren een positieve invloed kunnen hebben op de stemming en gezondheid van mensen is in verschillende onderzoeken aangetoond.  Momenteel worden dier-ondersteunde programma’s steeds vaker gebruikt in de gezondheidszorg, met name in revalidatieprogramma’s voor patiënten met een breed scala aan problemen. Ook in steeds meer ziekenhuizen worden dier-ondersteunde activiteiten en dier-ondersteunde therapieën ingezet om herstel en het behoud van gezondheid te bevorderen (salutogenese) en de genezing te stimuleren.

In het MUMC+ wordt in samenwerking met de kinderboerderij De Heeg, een programma uitgevoerd (project Beestenboel) waarin verschillende dieren onder supervisie in een speciale ruimte door kinderen uit het ziekenhuis kunnen worden bezocht en geknuffeld. Het is een plezierige en ontspannende ontmoeting voor de kinderen en de kinderen en hun ouders genieten daar erg van. Deze pilot studie heeft in kaart gebracht waar volgens ouders, dierverzorgers, stafleden en medici de voordelen en uitdagingen liggen van het huidige programma. Ook heeft het onderzocht of een geprotocolleerd animal-assisted interventie programma met medewerking van de kinderboerderij De Heeg, ouders, staf en andere betrokkenen tot de mogelijkheden behoort en wil het een voorstel doen hoe dit te realiseren.

Download Rapport Meer Pootjes aan het Bed

(Dit onderzoek wordt gedaan samen met Marie-Jose Enders, Rob Noordhoek, Lilian Limpens en anderen)