Wat uw huisdier voor u betekent – en u voor hem/haar

Via deze pagina kunt u het rapport ‘Het Emotionele Leven van uw Huisdier’ aanvragen als gratis download (stuur een email naar animalwise2@gmail.com). We stellen het echter zeer op prijs al u een (kleine) bijdrage doneert aan AnimalWise ten behoeve van onderzoek naar de emoties van huisdieren in het bijzonder, en onderzoek dat het welzijn van dieren probeert te verbeteren in het algemeen. Dat kan gemakkelijk via onderstaande button of via onze ‘Donate‘ pagina.

donate

Voorblad

Dit onderzoek naar de emoties van honden en katten is uitgevoerd in de periode februari-mei 2014. In deze periode is een online enquête verspreidt via de netwerken van de auteurs van het rapport. Meer dan 1000 ingevulde enquêtes werden geretourneerd. Alhoewel uit de gehele wereld afkomstig (de enquête was zowel in het Nederlands als Engels verspreid) zijn in dit rapport alleen de Nederlandstalig ingevulde enquêtes meegenomen (uit België en Nederland afkomstig).

Dit rapport bestaat uit 2 delen. In het eerste deel vind u de enquête zoals die op het internet te vinden is (die is nog steeds online (en kan nog ingevuld worden)). Het tweede deel is een statische bewerking van de uitkomsten van de enquête. Zoals u kunt lezen worden de resultaten van de analyse niet verder in detail besproken. Ook gaan we in dit rapport niet in op de voor- en nadelen van een online in te vullen enquête, de keuze van de doelgroep, analyse methoden en vragenstelling zoals we die gehanteerd hebben. Dit zal onderdeel zijn van (toekomstige) publicaties in de wetenschappelijke literatuur.

In de enquête vroegen we de deelnemers ook foto’s van hun huisdier op te sturen waarop een duidelijke emotie te zien was. Deze foto’s zijn (deels) terug te vinden als filmpjes. In dit rapport zullen we hier verder niet op terugkomen.

Een aantal voorlopige conclusies worden besproken in Kattenmanieren (6, 2014): Hebben katten emoties?

Via deze website en www.facebook.com/AnimalWise houden we u op de hoogte over het onderzoek en eventuele vervolgpublicaties. Voor vragen kunt u emailen naar animalwise2@gmail.com.